24/5/14

Preparing for the 'oposiciones': polysemous terms

We say that a term is polysemous when it has two or more meanings, plane, for example,  can have the following meanings: 'avión', 'cepillo de carpintero', 'árbol del plátano' and  'plano, nivel', spring can mean 'primavera', 'muelle' (de colchon, de asiento, de vehículo), 'resorte', 'ballesta', brío', 'energía', 'brinco', 'salto', 'manantial', 'fuente' and to spring, 'saltar', sharp, 'afilado', 'puntiagudo', 'punzante', cortante', 'cerrada' (curva), 'repentino' (cambio, caída, subida)), 'mordaz' (crítica), 'severa' (reprimenda) and 'en punto' (hora).


EXERCISE

To which of the polysemous terms in the box below correspond the meanings given?

shark, thrush, fawn, pike, kite, skate, seal, swift, mole, rook

1.- ----------------------
a) cervatillo
b) color café claro

2.- -----------------------
a) cometa (juguete)
b) milano real

3.- ------------------------
a) lunar (en el cuerpo)
b) topo

4.- ------------------------
a) lucio (pez)
b) pica

5.- ......................
a) torre (en ajedrez)
b) grajo

6.- ----------------
a) foca
b) sello (lacrado)

7.- -----------------
a) tiburón
b) estafador

8.- -----------------
a) patín
b) raya (pez)

9.- -----------------
a) vencejo
b) rápido, veloz

10.- ----------------
a) tordo

b) afta (pequeña úlcera)

KEY

1.- fawn; 2,- kite; 3.- mole; 4.- pike; 5.- rook; 6.-- seal; 7.- shark; 8.- skate; 9.- swift; 10.- thrush. 

0 comentarios :

Publicar un comentario